Wyszukaj jachtyPolityka Prywatności

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest mJacht Sp. z o.o., ul. Koziorożca 4, 11-034 Tomaszkowo, NIP 742-226-32-40, która przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (dalej: Polityka).

W kwestiach Polityki i danych osobowych z Administratorem można kontaktować się na wyżej podany adres jak również za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@mjacht.pl

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujący sposób:

a) Rejestracja profilu Użytkownika w Serwisie

W celu wykonania umowy dotyczącej rejestracji Użytkownika w serwisie, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej rejestracji profilu użytkownika w serwisie w związku z wyrażoną przez Ciebie chęcią rejestracji w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

b) Realizacja zamówienia

W celu realizacji zamówienia oraz rezerwacji jachtu Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

c) Marketing bezpośredni produktów własnych i usług

W celu informowania o ofertach usług mJacht Sp. z o.o., Administrator będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

d) Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

W celu informowania o usługach mJacht Sp. z o.o., Administrator będzie przetwarzał Twoje dane, co do których wyraziłeś zgodę na ich wykorzystanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uzyskana przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

e) Cele analityczne i statystyczne

W celu określania jakości świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane wskazane w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

f) Wykonanie obowiązków prawnych

W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w szczególności podatkowego, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora oraz ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO).

g) Obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia lub w celu obrony przed roszczeniami Administrator będzie przetwarzać Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Informacje o przekazywaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

Twoje dane, mogą zostać udostępnione armatorom, właścicielom jachtów w celu realizacji zamówień i rezerwacji jachtów, na podstawie zawartej z właścicielem/ armatorem umowy gwarantującej bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W wypadku marketingu produktów i usług własnych Administratora, Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom z pomocą których dokonywany jest marketing produktów własnych i usług mJacht Sp. z o.o.. Jeżeli będziesz dokonywać płatności online za pomocą systemu Dotpay.eu., Twoje dane zostaną udostępnione przelewy24 (PayPro). Twoje dane zostaną udostępnione dostawcom usług i rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych działających na zlecenie Administratora. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje o okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. W szczególności Administrator będzie przechowywał Twoje dane:

a. dla celów prowadzenia profilu użytkownika do momentu rezygnacji z prowadzenia profilu lub zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora. Okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami;

b. dla celów realizacji Twojego zamówienia/rezerwacji jachtu - przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;

c. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketing bezpośredniego - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż 60 miesięcy;

d. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na cele analityczne i statystyczne w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej niż 60 miesięcy.

e. dane przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody udzielonej dla celów marketingu produktów i usług własnych Administratora będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

f. dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz jego prawnie uzasadnionych interesów przez okres wynikający z takich przepisów, w szczególności prawa podatkowego, to jest przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem;

g. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora;

Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych

Wszelkie uprawnienia wynikające z niniejszej Polityki Prywatności możesz wykonać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail : biuro@mjacht.pl. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych Administratora, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W wypadku cofnięcia zgody Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych w tym celu. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie ze wskazaniami z Polityki. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przeniesienia a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji zamówienia rezerwacji jachtu.

Pliki cookies

1. Administrator udostępniając treści w ramach serwisu stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.


Strona do prawidłowego działania używa plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie. Akceptuj Odrzuć